Surat Keterangan Kurang Mampu

PERSYARATAN

  • Fotocopy KK/KTP Yang Bersangkutan.
  • Surat Pernyataan Menerangkan Memang Benar Yang Bersangkutan Kurang Mampu.
  • Surat Keterangan Dari Kaling/Kelian Dinas.